"L'èxit no és el resultat d'una combustió espontània. Tu t'has d'encendre primer."Fred Shero

Qui som

FORMEMP ha establert forts vincles amb les diferents associacions i amb els teixits empresarials de la ciutat. Això, ens permet potenciar el desenvolupament de les persones que hi formen part. Actualment, el centre aposta per cinc línies de formació molt definides:

UNA és la formació subvencionada, tant per a treballadors com per a aturats, i col·labora amb el Departament de Treball de la Generalitat, amb la patronal COELL (Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida) i sindicats com CCOO (Comissió Obrera Nacional de Catalunya).

DOS és la formació bonificada per a les empreses (Fundación Tripartita para el empleo).

TRES és, al centre s'imparteix formació privada relacionada amb els àmbits que demanda el mercat laboral.

QUATRE és, el reforç escolar tant en les nostres instal·lacions com a domicili.

Endemés també, apostem per estar a l'avantguarda de les Noves Tecnologies, tals com la formació a distància on line (e-learning).

El nostre bagatge ens permet realitzar cursos especialitzats per a treballadors, amb els quals poder obtenir una millora laboral; o bé, per a les persones aturades, amb l'objectiu que aconsegueixin les habilitats professionals que les capaciten per aconseguir un nou lloc de treball i poder desenvolupar-lo amb les màximes garanties de professionalitat.

Quan es programen aquests cursos, es posa especial interès en cobrir tots aquells aspectes teòrics i pràctics que els alumnes han de conèixer per poder desenvolupar, amb les màximes garanties d'èxit, les funcions pròpies dels seus llocs de treball.

FORMEMP realitza una contínua actualització de continguts i metodologia pràctica dels seus cursos de formació. Al seu torn, l'equip docent, format per professionals reconeguts en el seu sector, desenvolupa dinàmiques interactives, a partir de les explicacions teòriques i pràctiques, proposa exercicis d'experimentació, treballs d'anàlisis, etc.

Per facilitar l'aprenentatge, FORMEMP disposa d'unes modernes instal·lacions, adequades a cada necessitat formativa, i posa a l'abast dels alumnes tots els recursos pedagògics necessaris: dossiers de documentació dels cursos, suports audiovisuals (projector, televisor, ordinador, etc.) i pràctiques concertades en empreses de qualsevol sector (residències geriàtriques, clíniques, centres de discapacitats, escoles, ludoteques, gestories, despatxos d'advocats, immobiliàries, empreses de publicitat, etc).

Per a les Empreses, FORMEMP ofereix serveis com a entitat organitzadora i formadora de cursos a través de la “Fundación Tripartita para el empleo”, formació subvencionada i a mida de les necessitats empresarials de tots els sectors. FORMEMP com a centre organitzador tramita i gestiona la documentació necessària perquè l'empresa pugui gaudir de les avantatges d'aquesta formació, i altres serveis com la Borsa de treball, lloguer d'aules i material (projectors, etc.), assessorament en la detecció de necessitats formatives i elaboració del Pla de formació de l'empresa.

A més, FORMEMP disposa de totes les homologacions necessàries, tant les referides a la qualitat (AENOR), com les requerides a les diverses àrees i sectors de formació, per tal de poder impartir la formació específica de cada un d'ells. En aquest sentit, estem en constant renovació en relació a temaris, material didàctic i recerca de nous mètodes (presencials , on line) que ajudin en la formació de les persones.

Tots els nostres esforços van dirigits a satisfer les necessitats dels nostres clients, tant empreses com alumnes.

Així doncs, els nostres objectius principals són, d'una banda, la millora laboral per als treballadors en actiu i, de l'altra, la capacitació laboral per a les persones aturades, treballem, doncs, per millorar les necessitats formatives de les persones y de les empreses del nostre entorn.

FORMEMP: C/ Acadèmia 1, entresòl (Cantonada Av. Catalunya) 25002 - Lleida, Tel. 973.274.766. Email: formemp@formemp.com