"L'èxit no és el resultat d'una combustió espontània. Tu t'has d'encendre primer."Fred Shero

Oferta de cursos

Relació de cursos de la categoria:

Formació subvencionada per a treballadors/es

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS/ES
- FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA EL EMPLEO.
Conjunt d'accions dissenyades segons les necessitats formatives de cada empresa, aquestes poden escollir el contingut, la durada, les dates i horaris, el lloc d'impartició, etc.
Cada empresa disposa d'un import anual per formació. Aquest import està en funció dels treballadors que cotitzen pel concepte de formació professional en les seves nòmines.
L'empresa podria recuperar el cost o part d'aquest a través de les cotitzacions a la seguretat social.
Formemp gestiona tot el tràmit amb la Fundación Tripartita i realitza la formació que demanda l'empresa, realitza l'assessorament en la detecció de necessitats formatives i ajuda en l'elaboració del Pla de Formació de l'empresa. La impartició dels cursos es pot realitzar a Formemp o a la pròpia empresa.
CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA
- Formació subvencionada per a TREBALLADORS/ES: Accions de formació amb la finalitat de millorar les competències professionals dels treballadors en actiu, per afavorir la seva promoció dins de l'empresa o a la millora dins del mercat laboral.
Adreçada prioritàriament al col·lectiu de treballadors en actiu, encara que també podran realitzar aquest formació els aturats.
Formemp col·labora amb sindicats (CCOO) i amb patronal (COELL), per a la realització d'aquests cursos.

Oferta de cursos > Formació subvencionada per a treballadors/es

No trobes el curs que busques? Prem per més informació
FORMEMP: C/ Acadèmia 1, entresòl (Cantonada Av. Catalunya) 25002 - Lleida, Tel. 973.274.766. Email: formemp@formemp.com