"L'èxit no és el resultat d'una combustió espontània. Tu t'has d'encendre primer."Fred Shero

Oferta de cursos

PAPER DE L'AUXILIAR D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL

Nom del curs:

PAPER DE L'AUXILIAR D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL

Data Inici:

13 - 11 - 2012

Data fi:

16 - 04 - 2013

Durada:

120 hores

Horari:

Curs obert les 24 hores del dia.

Objectius:

Conèixer quines són les funcions de l'auxiliar de clínica dins el servei de salut mental.
     Conèixer i comprendre les tècniques necessàries per poder realitzar correctament totes les seves funcions.
     Conèixer les principals patologies mentals, les seves característiques i com actuar davant de cada pacient.
     Familiaritzar-se amb la composició i jerarquia dels hospitals.
     Conèixer el model d'atencions de Virginia Henderson i quines són les necessitats bàsiques humanes segons aquest model.
     Conèixer els diferents tipus de documents que s'utilitzen en els centres sanitaris.
     Importància de la bioètica en els professionals sanitaris.
     Repercussions ètiques i legals del secret professional.
     Conèixer la importància de l'alimentació i les diferents dietes terapèutiques.
     Conèixer els principals trastorns de l'alimentació.
     Conèixer l'ètica i la tècnica a l'hora de realitzar una contenció mecànica a un pacient.
     Conèixer la importància i la prevenció de les infeccions nosocomials.

Continguts:

Les necessitats humanes i la salut.
     Sistema sanitari espanyol.
     Centres d'atenció primària. Els hospitals i els malalts.
     Documentació.
     Documentació clínica.
     Operacions comercials a les consultes sanitàries.
     La comunicació en l'entorn sanitari.
     L'entrevista com a tècnica de valoració i intervenció en infermeria.
     L'atenció a persones amb malalties agudes i cròniques.
     Les persones davant la malaltia en les diferents etapes de la vida.
     La bioètica i les seves repercussions en els professionals sanitaris. El secret professional.
     Paper de l'auxiliar d'infermeria en salut mental en la necessitat d'higiene.
     Material i instrumental més utilitzat en la mobilització i immobilització de pacients.
     L'aparell digestiu.
     Fisiologia de la digestió
     Els aliments.
     Dietes terapèutiques.
     La nutrició artificial.
     Principals desordres alimentaris.
     Paper de l'auxiliar d'infermeria en salut mental en l'exploració física del pacient.
     Paper de l'auxiliar d'infermeria en salut mental en l'observació del pacient.
     Paper de l'auxiliar d'infermeria en salut mental en la recollida de mostres biològiques.
     Administració de medicaments.
     La incontinència.
     La infecció i els agents infecciosos.
     Prevenció de les infeccions nosocomials.
     Neteja i esterilització del material.

A qui va dirigit:

El curs està dirigit a professionals del sector que vulguin conèixer quines són les funcions de l'auxiliar de clínica en el servei de salut mental i com ciutat a pacients amb malalties mentals.

Observacions:

Per a particulars i empreses. És pot bonificar tot o parcialment a través de la Fundación Tripartita. www.formemp.es

Oferta de cursos > E-learning > PAPER DE L'AUXILIAR D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL

No trobes el curs que busques? Prem per més informació
FORMEMP: C/ Acadèmia 1, entresòl (Cantonada Av. Catalunya) 25002 - Lleida, Tel. 973.274.766. Email: formemp@formemp.com